Közvélemény kutatás Calgo virtual call center szoftverrel

Közvélemény kutatás Calgo virtual call center szoftverrel

Közvélemény kutatás

Definíció szerint a közvélemény a közérdekű problémákra vonatkozó egymáshoz hasonló egyéni vélekedések együttese. Ha ezen vélekedéseket a többség, vagy a leghangosabb kisebbség magáénak érzi, akkor ez fogadható el közvéleménynek. Politikai és társadalmi oldalról ezen vélekedések megkérdezése az emberektől egy több évszázados igény. Ehhez a társadalmi és technológia fejlettség

A közvélemény kutatás mellett lehetőség van akár közhangulat felmérésére is, amely a közvéleménynél „tárgyiatlanabb”, olyan érzelmi állapot, amely nem kapcsolódik közvetlenül a konkrét eseményekhez vagy történésekhez.

A telefonos call center rendszerek – köztük a Calgo call center is- egy hatékony csatornát biztosítanak ezen információk kinyeréséhez. Közvélemény kutatás csak a megfelelő mintaszám mellett elfogadott. A Calgo call center szoftver biztosítja, hogy a közvéleménykutatás céljából felhívott telefonszámok különböző szempontok szerint (lakhely, nem, életkor,…) kerüljenek lehívásra, így csak a kívánt számú ember kerüljön megkeresésre. A Calgo call center szoftver közvélemény kutatási moduljában egyéni kvóták állíthatók be, így például megoldható, hogy 600 darab budapesti férfi 18-49 közötti életkorral kerüljön megkeresésre. Amint sikerül elérni telefonon a közvéleménykutatás céljaként meghatározott mennyiséget, már nem indít újabb hívásokat a rendszer.

Piackutatás

A piackutatást senkinek sem kell bemutatni, célja, hogy információkat gyűjtsünk egy megcélzott csoport szokásait, véleményét illetően. Ez két részből áll: az adatgyűjtésből, majd a rendelkezésre álló adatok elemzéséből. A Calgo call center szoftver az adatok összegyűjtésében nyújt nagy segítséget.

A piackutatás egyik legelterjedtebb formája a telefonos úton történő megkeresés, amely lehetőséget teremt a kérdező számára, hogy rövid idő alatt nagy számú adatbázist (megkérdezettet) érjen el. Főként a marketing környezetről (problémák, árazás, termék jellemzők) érdemes bővebb információkat összeszedni.

A piackutatás célja lehet:

 • Feltáró: Megismerni a marketingproblémák természetét és megtalálni a lehetséges döntési alternatívákat.
 • Leíró: Minél pontosabb képet kapni a marketingkörnyezet meghatározott elemeiről.
 • Magyarázó kutatás: Marketingváltozók kapcsolatának meghatározását szolgálja.

Egy komplex kutatásnál elengedhetetlen a célcsoport meghatározás, illetve mind a három típus használata.

A piacelemzés egyik vállfaja a primer információk gyűjtése. Ekkor az információt közvetlenül a szolgáltatóktól gyűjtjük, és leggyakrabban a saját igényeinknek megfelelően. Az adatgyűjtés módja lehet direktben kérdezéssel (személyesen vagy telefonon), megfigyeléssel vagy kísérlettel. Előnyei, hogy saját szempontok alapján történik a gyűjtés, az információk frissek (aktualizáltak). Ebből lehet a legpontosabb képet kapni az ügyfelek szokásairól.

A piackutatáshoz nyújtott támogató funkciók:

 • Párhuzamosan több kampány futtatása dinamikusan,
 • Strutktúráltan vezetett, szkript alapú hívások,
 • Paraméterezhető adatbázis riportok a begyűjtött adatokról,
 • Kérdőívek szerkesztésének támogatása,
 • Szempont rendszerek mentén történő adatbázis és kampánykialakítás,
 • Visszahívások kezelése,
 • Rejtett vagy dedikált hívószámok kezelése,
 • Kvóták kezelése.

A magyarországi közvélemény kutatással és piackutatással foglalkozó cégek, intézetek gyűjtő oldala:

http://kozvelemenykutatok.hu/